Pasen

Wanneer is Pasen?

Pasen wordt in Nederland gevierd op 
Met Pasen wordt, in de Christelijke traditie, het opstaan van Jezus uit de dood na zijn kruisiging herdacht. Veel andere Christelijke feestdagen zijn aan Pasen gekoppeld.

Pasen vindt – eenvoudig gezegd – plaats op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Pasen is daarmee ook onlosmakelijk verbonden aan de lente. En Pasen is qua oorsprong behalve een Christelijke feestdag ook het moment om de lente te vieren.

Paastradities

Op Pasen komen dan ook zowel Christelijke tradities naar voren, maar ook tradities die al verder teruggaan dan het Christendom. In de recente geschiedenis zijn daar tal van nieuwe tradities en gebruiken bij gekomen. Een kleine opsomming van tradities die we tegenwoordig kennen:

  • de paashaas
  • paaseieren beschilderen en zoeken
  • paasontbijt en paasbrunch
  • het paasvuur
  • paasmis en de paastoespraak van de Paus

Er op uit met Pasen

Voor veel mensen is Pasen een feest om met de familie te vieren en tweede paasdag een extra vrije dag. Zeker op tweede paasdag trekken we erg graag op uit. Een bezoek aan de meubelboulevard is natuurlij populair, maar er worden ook tal van festiviteiten georganiseerd.

Wanneer is Pasen in 2022?

Pasen wordt in 2022, in Nederland, gevierd op 

Wanneer is Pasen in 2023?

Pasen wordt in 2023, in Nederland, gevierd op 
De website voor alle informatie over schoolvakanties en feestdagen in Nederland!
chevron-down