Goede Vrijdag 2015 valt op:

3 april

Goede Vrijdag 2015

Goede vrijdag valt altijd op de vrijdag voor Pasen. Veel van de feestdagen zoals wij die kennen zijn gekoppeld aan de Paascyclus. Daarbij valt Pasen op de eerste zondag  na de eerste volle maan in de lente. Goede vrijdag valt in 2015 op 3 april.

Betekenis van Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de dag waarop Jezus stierf. De avond daarvoor vierde Jezus nog het Joodse Pesach feest samen met zijn  twaalf discipelen waaronder Judas. De Joodse leiders nemen Jezus gevangen en de Hoge Raad berecht Jezus omdat hij zichzelf de zoon van God noemde. Iets waar volgens de Joodse wet de doodstraf op stond.

Pontius Pialtus was in die tijd de Roomse gouverneur in Jeruzalem. Hij wist echter niet wat hij aan moest met Jezus. Hij probeert Jezus nog vrij te krijgen door het volk te vragen te kiezen tussen de vrijlating van Jezus en een moordenaar genaamd Barabbas. Het volk kiest voor de vrijlating van Barabbas. Jezus wordt afgevoerd door de Romeinen. Jezus krijgt vervolgens een doornenkroon op en een purperen mantel aan. Jezus wordt beschimpt en geslagen, maar ook dat is niet voldoende voor het volk dat zijn kruisiging eist. Pilatus wast zijn handen in onschuld en laat de straf tot uitvoer brengen.

Jezus moet vervolgens zelf zijn kruis dragen naar de berg Golgotha waar hij aan het kruis gespijkerd wordt. Jezus kruis staat tussen de kruizen van twee moordenaars. Drie uur later sterft Jezus waarop het donker wordt op aarde, de aarde begint te schudden, het voorhangsel in de tempel scheurt en doden uit het graf opstaan. ‘s Avonds wordt Jezus vlakbij de berg Golgotha begraven.

Is Goede Vrijdag een vrije dag?

Goede Vrijdag is geen verplichte vrije dag in Nederland. Voor de meeste mensen betekent het dus dat ze gewoon moeten werken. Wel is Goede Vrijdag een dag waarop ambtenaren vrij zijn. Scholen bepalen zelf of ze open blijven of leerlingen een dagje vrijaf geven.

Zijn de winkels open op Goede Vrijdag?

Als je zelf een vrije dat hebt, is het leuk om te gaan winkelen. Maar zijn de winkels zelf wel open op Goede Vrijdag? Meestal wel. Winkels staat het vrij hier een keuze in te maken. Voor de zekerheid kun je nog bij de specifieke winkel informeren als je er speciaal op uit trekt. Wel gaan koopavonden niet door. Denk je lekker in Duitsland te gaan winkelen, let dan wel op! Daar zijn de winkels wel gesloten.