Waarom carnaval op de Elfde van de Elfde?

Carnaval is oorspronkelijk een eetfestijn, omdat dit de laatste mogelijkheid was om nog lekker uitgebreid te eten voor de vastentijd van start ging. Carnaval kan worden afgeleid van de Latijnse woorden carne vale, carne betekent vlees en vale kan worden vertaald als tot ziens, er wordt dus letterlijk afscheid genomen van het vlees.
De vastentijd die volgt op carnaval is ter herdenking aan Jezus die volgens het Nieuwe Testament 40 dagen vaste in de woestijn en in deze tijd tot bezinning kwam op de Christelijke kernwaarden.

Zelfs de Romeinen hadden al een feest dat erg lijkt op ons carnaval. Het feest van de saturnalien had veel gelijkenissen, bijvoorbeeld de drink- en eetffeesten, een soort prins carnaval en optochten door de straten in kostuums.

Het officiele carnavalsfeest duurt van zondag tot en met dinsdag, maar tegenwoordig zijn er tussen 11 november en het oorspronkelijke carnaval al heel veel andere festiviteiten die met carnaval te maken hebben, vooral in de laatste weken vlak voor carnaval. Af en toe vinden er ook op Aswoensdag nog een aantal carnavalsactiviteiten plaats.

Op 11 november (11-11) om precies 11.11 uur, begint het carnavalsseizoen. In bijna elke stad in Nederland waar carnaval wordt gevierd wordt deze start van het seizoen met een ceremonie gevierd. Maar waarom dat getal 11?

Veel getallen hadden vroeger een symbolische betekenis. Het getal 11 is het getal van de gekken en dwazen. Dit omdat het alleen te delen is door zichzelf, maar ook omdat het staat tussen het getal 10 (het volmaakte getal) en het getal 12 (het heilige getal). 11 is hierdoor het ongeluksgetal, het overtreedt namelijk het volmaakte getal 10, maar ook een geluksgetal; 11 is twee keer 1 (het symbool van eendracht). Om deze reden is 11 dus een gekkengetal, dit heeft dus niet met elven te maken, iets dat sommige mensen wel denken.

Om 11-11 om 11.11 uur begint dus het “gekke” carnaval. Ook zitten er 11 mensen in de ‘Raad van elf’ en elke 11 jaar wordt er een jubileum gehouden.
Verder is 11 november precies 40 dagen voor 21 december, de kortste dag, het begin van de donkere dagen voor Kerst.

Carnaval is dus zeer verbonden met het getal elf; Het getal van de gekken en de dwazen voor het gekke en dwaze feest.