Pasen en Pinksteren zijn Christelijke feestdagen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met Pinksteren wordt namelijk de afsluiting van de Paastijd gevierd. Dit gebeurt altijd om precies te zijn op de 50e dag na Pasen, op een zondag. De maandag daarna wordt Tweede Pinksterdag genoemd.

De Bijbelse oorsprong van Pinksteren
Pinksteren was oorspronkelijk een heidens dankfeest waarin de bevolking haar dank uitsprak voor de gelukte oogst en de Goden werd verzocht hun zegen te laten neerstrijken over de komende oogsten. Met de opkomst van het Christendom in de tweede eeuw na Christus werd dit feest veranderd in een herdenking van het verbond wat God gesloten heeft met de mensen van Israël.

Dit verbond wordt in de bijbel omschreven als het begin van de verspreiding van het woord van God. Dit wordt ook wel het Evangelie genoemd. In het Nieuwe Testament wordt verteld over de komst van de Heilige Geest, die de apostelen aanspoorde om het woord van God in alle talen te verspreiden. De term ‘Vurige Tongen’ wordt in deze context gebruikt om de positieve emotie en de gedrevenheid van deze verspreiding te benadrukken.

Viering van Pinksteren buiten de kerk
Buiten de kerk is Pinksteren wereldwijd een feest wat geassocieerd wordt met positiviteit en blijdschap. De feesten rondom Pinksteren zijn altijd in het teken van groei en bloei, aangezien Pinksteren in het voorjaar valt. Na een lange koude periode komt de natuur weer in gang en kan er veel meer in de buitenlucht gedaan worden. Pinksteren is daarom bij uitstek een perfecte feestdag voor kermissen, voorjaarsmarkten en wedstrijden. Maar het meest bekende voorbeeld van een feestelijke gelegenheid met Pinksteren is Pinkpop.

Pinksteren is dus meer dan enkel een Christelijk feest over de geboorte van de Kerk; het is vooral een feest wat zich richt op de komst van warm weer en de zomer.